ثبت اطلاعات پذیرنده شارژ

(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)

راهنمای ثبت

در راستای ارائه خدمات هر چه بیشتر به مشتریان، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اقدام به ارائه پنل پذیرندگی شارژ به متقاضیان محترم نموده است. متقاضیان محترم می‌توانند از طریق فرم حاضر نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات اقدام نمایند.

فرم‌های ارسالی توسط کارشناسان شرکت بررسی شده و به واجدین شرایط کد پذیرندگی تخصیص داده می‌شود. پذیرندگان فعال در سود حاصل از فروش شارژ و بسته‌های اینترنتی سهیم شده و مبلغ مربوطه مستقیما به حساب ایشان واریز می‌گردد.